020-82986411 sales of Mr. Wang 13922457606
Guangzhou Minghao automation equipment Co., Ltd.

 Address: Guangzhou economic and Technological Development Zone Yongshun Yonghe Economic Zone Road No. 161 Tian River Street shake


 Mailbox:gz@minghaojd.com

 Tel:020-82986411 sales of Mr. Wang 13922457606

 Fax:(8620)8298 6413